Omhoog
Aanmelden

 

De afgelopen drie jaren hebben we als school samen met de Willibrordschool en de TintelTuin (peuterspeelzaal en opvang) aan onze toekomstige fusie en de vorming van een IKC (Integraal Kindcentrum voor onderwijs en opvang) gewerkt.  De Saenparel zal in die nieuwe situatie niet in het huidige gebouw blijven. De verwachting is dat we in het voorjaar van 2020 naar een nieuw gebouw gaan, waarin we samen met de Willibrordschool een het nieuwe IKC zullen starten. De fusie van twee scholen vindt eerder plaats, namelijk in augustus 2019. Met ingang van dit schooljaar is de ritsfusie ingegaan als voorbereiding van de gehele fusie. Dat betekent dat de groepen 1/2 van beide scholen samengevoegd zijn op de Willibrordschool.
De nieuwbouw gaat plaats vinden op het Roggeplein. Daar staat nu een van de locaties van de Willibordschool. Dit gebouw wordt afgebroken. Dit schooljaar zal de sloop na de herfstvakantie plaatsvinden. Voor de herfstvakantie gaan de zes bovenbouw groepen verhuizen naar de locatie Bloemgracht, het hoofdgebouw aan de Symon Claeszstraat en naar de Saenparel. 
In het IKC komt een nieuwe school waarin de Willibrordschool en de Saenparel samen een nieuwe school zullen vormen. Er zal ook een peuterspeelzaal en kinderopvang in de school komen. De afgelopen drie jaar is de samenwerking tussen de twee scholen en de opvang (TintelTuin) opgebouwd en is er pedagogisch, levensbeschouwelijk en onderwijskundig beleid voor het IKC ontwikkeld. Ook dit jaar gaan we verder met die ontwikkeling en de daarop gebaseerde inrichting van ons onderwijs. De MR’en van beide scholen zijn nauw betrokken bij dit proces en hebben voor dit jaar schooljaar besloten gezamenlijk te vergaderen. Via de Saenparel Info houden we ouders en verzorgers op de hoogte.

Nieuwbouw Roggeplein perspectieven.pdf


 

© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved