Omhoog
Aanmelden

Tussenschoolse opvang (TSO)

 
In de pauze van 12.15 tot 13.30 uur (op maandag, dinsdag en donderdag) bieden wij uw kind de mogelijkheid om, tegen een kleine vergoeding, op school over te blijven.
Wij doen onze uiterste best om deze opvang zo gezellig mogelijk voor uw kind(eren) te laten verlopen, zonder onze professionaliteit uit het oog te verliezen. Onze overblijfkrachten zijn allen vrijwilligers, die een gedegen training hebben gevolgd.
 
De kosten zijn € 2,00 per keer.
 
De registratie en facturering  van het overblijven wordt uitbesteed aan “Overblijven met Edith”.  Dit is een online systeem. Voor u als ouder is het eenvoudig om uw kind op te geven, dat kan namelijk via de website ( overblijvenmetedith.nl ). U krijgt een rekening waarop precies de data van de overblijfmomenten vermeld staan.  De betaling gaat via automatische incasso waarvoor u een doorlopende machtiging verleent.
 
De eerste stap is het registreren van uw kind op de website. Ook als uw kind maar een enkele keer overblijft is dit noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden.
U kunt onder het tabblad “machtiging” de machtiging uitprinten. Na ondertekening graag op school inleveren bij de TSO coördinator Olivia Morianner.
 
U treft hieronder een handleiding voor het registreren.
 
Als u geen computer heeft of hulp nodig heeft bij het registreren, dan kunt u dit bij Olivia aangeven. Zij zal u dan helpen en uitleggen hoe het werkt.
De overblijfkrachten zijn:  Saskia de Wit , Frieda de Roo  en Olivia Morianner (tevens TSO coördinator). De leerkrachten assisteren ook bij het toezicht houden.
 

Overblijven met Edith

Handleiding online - registratie TSO voor ouders / verzorgers

A. Het inschrijven door de ouder/verzorger op het systeem; klik op: https://www.overblijvenmetedith.nl

1. Klik op het tabblad inloggen.

2. Klik op inlognaam en wachtwoord aanvragen.

3. Voer de gegevens in.

Het eerste noodnummer is het telefoonnummer waar u of een andere naaste bereikbaar is tijdens het overblijfmoment. Na het inloggen kunnen aanvullende noodnummers worden opgegeven. Op het opgegeven mailadres ontvangt u alle digitale overblijfcorrespondentie.

4. Voer de eerste 3 letters in van de school, klik zoeken en selecteer de school.

5. Vink akkoord met de gebruiksvoorwaarden en met de overblijfvoorwaarden.

6. Na invoer van alle gegevens klikt u op bevestigen.

7. gebruikersnaam en wachtwoord verschijnen. Lees de instructies en klik eventueel gelijk op log in om uw kind of kinderen aan te melden voor de overblijf.

B. De gegevens invoeren van een kind. 

1.  Log in bij www.overblijvenmetedith.nl en u komt dan in het venster overblijfreservering.

2. Klik op kind toevoegen en voer de gegevens van het kind in.

Denk erom dat de juiste groep van het kind wordt aangegeven. Vul bij bijzonderheden uitsluitend iets in als dit van belang is voor het kind tijdens de overblijf.

3. Klik op bevestigen als de gegevens compleet en correct zijn. U keert terug naar het venster overblijfreservering.

4. Klik eventueel op kind toevoegen voor het invoeren van nog een kind.

5. Klik op de naam van het kind voor eventueel wijzigen van de gegevens van het kind. 

 
                                                
 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved