Omhoog
Aanmelden

Onze Missie en visie

Missie
Ieder kind is uniek met eigen talenten. Wij bieden kinderen een veilige leeromgeving met ruimte voor plezier , verwondering, creativiteit en talentontwikkeling.  We werken samen in een sfeer van respect, openheid en zorg voor elkaar. Wij werken met de kinderen aan de vaardigheden die zij nodig hebben om zich staande te houden in de maatschappij. 
  
Visie
 
Identiteit
De leerlingen van De Saenparel willen wij laten opgroeien tot evenwichtige mensen.
We gaan uit van inclusief denken, omdat we nooit iemand willen uitsluiten.
De identiteit van de school wordt bepaald door de Christelijke achtergrond.
Wij willen een school zijn waar personeel en leerlingen betrokken zijn en zich thuis voelen. Een school waar kinderen en leerkrachten met plezier naar toe gaan en hun talenten optimaal kunnen benutten.
In zo'n sfeer kunnen kinderen zich veilig voelen en leren zij respect te hebben voor elkaar, samen te werken en voor zichzelf op te komen.
Respect, acceptatie, waardering en zorg voor elkaar zijn de belangrijkste kernbegrippen voor onze school.

Onderwijs

Wij streven ernaar dat alle leerlingen van De Saenparel zich constant verbeteren en hun talenten ontwikkelen. Wij leren kinderen werken met doelen en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Wij werken met kinderen aan de vaardigheden die zij nodig hebben in de maatschappij van deze tijd zoals;
·       Samenwerken
·       Creativiteit
·       Kritisch denken
·       Zelfsturend en probleemoplossend vermogen
·       Culturele sensitiviteit
·       Sociaal bewustzijn en communiceren
Naast deze vaardigheden werken wij uiteraard aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Ook de brede persoonsontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van hun talenten hebben onze aandacht.
 
Wij beloven onze leerlingen
·       Dat je jezelf mag zijn
·       Dat wij je begeleiden naar eigenaarschap
·       Dat wij je helpen en aandacht voor je hebben
·       Dat wij je ondersteunen in je onderwijsbehoefte
·       Dat je je bij ons maximaal kunt ontwikkelen
·       Dat je  plezier hebt op school en dat we rekening houden met je talenten
·       Dat je je bij ons op school veilig kunt voelen
·       Dat wij een professioneel team zijn
·       Dat wij een gestructureerd leerklimaat bieden
 
Wij beloven de ouders
·       Een respectvolle en professionele houding
·       Aandacht voor normen en waarden
·       We handelen in het belang van de kinderen
·       We bieden goed onderwijs en hebben aandacht voor de talenten van de individuele kinderen
·       Wij werken met u samen

Kernwaarden
·       Wij zijn open en sociaal
·       Wij gaan respectvol met elkaar om
·       Wij bieden een veilig en gestructureerd klimaat
·       Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van het kind
·        Wij werken aan constante verbetering
·        Ouders zijn onze partners
 
De unieke kracht van de Saenparel is dat wij als team met elkaar en de kinderen werken aan constante verbetering. Wij doen dit door planmatig en systematisch te werken. Wij bieden de kinderen een veilige en gestructureerde omgeving waarin zij de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.

 

 

© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved