Omhoog
Aanmelden

 

Het team

 
Groep 3/4
Juf Manon Hemmen
Vakdocent muziek
 
Maandag t/m vrijdag
Maandagmiddag
Groep 5/6
Mieke de Haas
Vakdocenten muziek
 
Maandag t/m vrijdag
Maandagmiddag
 
Groep 7/8
Sabine Fritsen
Vakdocent muziek
Maandag t/m vrijdag
Maandagmiddag
 
 
Michelle Tadema is met ziekteverlof en zal worden vervangen door Manon Hemmen.
Vakleerkracht gymnastiek Aniek Meewisse geeft op de woensdagochtend gym aan de groepen 3 t/m 8.
 
 
 
Naast bovenstaande leerkrachten bestaat ons team uit de volgende personen:
Directeur:                                      Willem Lamers
Adjunct-directeur:                       Wim de Vente
Intern Begeleider en tutor:        Dicky Boer
ICT en ARBO:                                Kees Peter Broek
Administratie:                             Olivia Morianner
Vakleerkracht gymnastiek:       Aniek Meewisse
 
 
 
.

 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved