Omhoog
Aanmelden

Brede School Rosmolenwijk

Een kind is onlosmakelijk verbonden met de wijk en de buurt waarin het woont.
Wij willen graag dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen.
Door samen te werken met alle partners in de wijk die met de kinderen te maken hebben, kunnen we ons aanbod voor de kinderen vergroten.
 
CBS De Saenparel maakt deel uit van de Brede School Rosmolenbuurt.
In deze Brede School zijn, naast De Saenparel, de volgende partners vertegenwoordigd:
Tinteltuin (kinderopvang) en RKBS Willibrord.
 
In deze Brede School overleggen we wat de kinderen uit onze wijk nodig hebben en proberen we ons aanbod daarop af te stemmen.
 
Vanaf het schooljaar (2012-2013) zijn er combinatiefunctionarissen door de gemeente aangesteld. Samen met deze mensen organiseren we een aanbod waarin onze speerpunten taal, sport en cultuur centraal staan.
Dit zal voornamelijk na schooltijd zijn.
 
Het programmaboekje met activiteiten kunt u altijd op school vragen, staat op onze website en zal aan de kinderen worden uitgedeeld per blok.
 
 
 
Brede School Academie Zaanstad (BSA)
 
In maart 2015 is er een uniek onderwijsconcept in de Zaanstreek gestart: de Brede School Academie!

De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen, maar die door een taalachterstand of een taalarme omgeving hier toch moeite mee zullen hebben. Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. 
 
De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week. 
 
Het is belangrijk dat de kinderen zelf erg gemotiveerd zijn. Het vraagt een flinke inspanning om twee keer per week extra lessen te volgen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend gemotiveerde kinderen en speciaal opgeleide leraren. Maar bovenal biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun taalvaardigheid en dus betere kansen op havo of vwo.
 
Ieder voorjaar inventariseren we in de groepen 5 t/m 7 of er kinderen op basis van indicatoren in aanmerking komen voor aanmelding bij de BSA. Op basis van de door ons aangeleverde gegevens en ruimte binnen de bsa-groepen selecteert de BSA of kinderen in aanmerking komen voor plaatsing in het daarop volgende schooljaar.
 
Voor meer informatie, data en toetsdata kunt u kijken op: http://www.bsa-zaanstad.nl/ 
 
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved