Omhoog
Aanmelden
CBS De Saenparel is een van de scholen van de stichting Agora,                                                                                                                                               
een stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek.
Agora staat voor vergader- en ontmoetingsplaats. Agora is een bloeiende onderwijsorganisatie. In het jaar 2001 fuseerden een zevental  kleine en middelgrote besturen tot één grote organisatie voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek. Agora verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.
Onder Agora ressorteren 25 scholen, waarvan één school speciaal basisonderwijs verzorgt. Alle scholen hebben een eigen levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit.
Agora heeft een eigen ondersteunende en facilitaire dienst: het Centraal Bureau.
Het bevoegd gezag van de stichting is neergelegd bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.
Bij Agora werken ruim 700 medewerkers: onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijk opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.
 
Voor de schoolgids van Agora klikt u HIER
Voor het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders klikt u hier
Meer informatie kunt u vinden op de website van stichting Agora. www.agora.nu
© Copyright 2012 CBS de Saenparel  |  Webmaster: Kees Peter Broek  |  All Rights Reserved